Vergoeding COPD ketenzorg behandeling door diëtist

COPD valt onder ketenzorg.

De huisartsenpraktijk moet wel aangesloten zijn bij een gecontrac- teerde zorggroep of eerstelijnscentrum en u geïncludeerd hebben in deze ketenzorg.
Dieetadvies bij COPD door de diëtist, wordt dan als onderdeel van een zorgprogramma vergoed via de basisverzekering en kent geen eigen risico.
U heeft recht op 3 uur dieetbehandeling per kalenderjaar.