Vergoeding 2024 dieetadvies door diëtist

Dieetadvisering is voorlichting over voeding en eetgewoonten met een medisch doel. De diëtist kan door middel van het adviseren van een dieet de lichamelijke gezondheid bevorderen. Dieetadvisering of voedingsvoorlichting door een diëtist wordt tot 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering van elke zorgverzekeraar. De kosten van dieetadvisering uit de basisverzekering worden met uw eigen risico verrekend.

Per zorgverzekeraar kan bovenop de 3 uur dieetadvisering uit de basisverzekering, via een aanvullende verzekering met extra tijd zijn aangevuld. Leest u dit in uw polis na of u kunt voor deze vraag contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Ketenzorg

In verband met de behandeling van Diabetes type 2, COPD of CVRM (= verhoogd risico op hart- en vaatziekten) kan de huisarts zich bij ketenzorg DM II, COPD en / of CVRM hebben aangesloten. Alleen als uw huisarts ketenzorg DM II, COPD, CVRM heeft geregeld en de diëtist heeft een verwijzing van de huisarts ontvangen, dan wordt geen eigen risico verrekend.

Voor alle andere diagnoses en dieetbehandelingen, wordt dieetadvisering wel met uw eigen risico verrekend..

Kinderen

Dieetadvisering aan kinderen tot 18 jaar wordt geen eigen risico verrekend.

In de behandeltijd is het directe contact tijdens de consulten en de werkzaamheden vooraf of na de consulten berekend zoals berekenen van de voeding(stoffen), rapporteren naar de verwijzer, uitwerken van het gesprek.

Indien u niet verzekerd bent komt dieetadvisering voor eigen rekening. Bij TARIEVEN leest u de kosten die diëtistenpraktijk Enschede dan in rekening brengt..

Link

Overzicht vergoedingen Zorgverzekeraars vanuit de aanvullende dieetadvisering zorgwijzer.nl of zorgkiezer.nl informeren u ook.

Direct Toegankelijkheid Diëtisten (DTD)

Diëtisten zijn ook direct toegankelijk.

Als directe toegankelijkheid door uw zorgverzekeraar wel vergoed wordt en u neemt geen verwijsbrief mee, moet de diëtist eerst een screening uitvoeren om na te gaan of behandeling gestart kan worden.

Tarieven

Overstijgt de maximale tijd voor dieetadvisering (3 uur) of bent u niet verzekerd, dan gelden de volgende tarieven:

De consulten zijn opgebouwd in kwartieren (15 minuten)

en per kwartier is het tarief € 18,75.

Soort consultTarief Gesprekstijd(+/-) Uitwerktijd(+/-)
Eerste consult € 112,50 1 uur 30 minuten
Vervolgconsult € 37,50 20 minuten 10 minuten
Vervolg consult lang € 56,25 35 minuten 10 minuten
Voedingsberekening € 37,50 30 minuten

De consulten vinden plaats in de spreekkamer. Als dat niet mogelijk is kan het via (video-)bellen.

Als consulten langer duren dan wordt per 10-15 minuten € 18,75 extra in rekening gebracht.

No show* € 37,50

Huisbezoek, toeslag € 35,00

* Niet nagekomen afspraken (no show) en afspraken die minder dan 24 uur voor de geplande afspraak zijn afgemeld worden in rekening gebracht, voor de gereserveerde consulttijd en de tijd die aan voorbereiding van het gesprek is besteed.