Praktijk informatie

Bij voorkeur start ik de behandeling met een verwijzing van uw (huis)arts of specialist. Maar ook zonder verwijzing bent u welkom !

In de praktijk blijken veel aandoeningen gerelateerd aan gewicht voor te komen, zowel overgewicht als ondergewicht. Het aanpassen van uw voedingspatroon en eetgedrag komt in de behandeling ter sprake en dat veranderen is lastig. In het begin lukt het vaak nog wel maar op langere termijn is terugval of gemotiveerd blijven moeilijker. Bewust blijven werken aan het eetpatroon en keuzes maken voor het gewenste resultaat vraagt veel geduld, inzet en corrigeren maar ook fouten durven maken en uitproberen wat voor u het beste werkt in bepaalde situaties. In persoonlijke begeleiding zijn er geen standaard oplossingen !

Wat speelt bij uw eetgedrag een rol ? Waardoor lukt het bijvoorbeeld niet om dat dieet vol te houden? Of waarom lukt het nu niet meer?

Met u wil ik de achtergrond van uw eetgedrag en keuzes belichten en vanuit begrip, kennis, is het mogelijk een andere keuze te maken die u dichter bij uw doel brengt.

Bij de meeste voedingsgerelateerde aandoeningen is het belangrijk eerst de oorzaak te achterhalen voordat u tot aanpassing van voeding en eetgedrag kunt overgaan. Ik besteed veel aandacht aan het uitleggen van het verband tussen voeding en de aandoening en/of klachten.

Lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten

logo Nederlandse Vereniging van Diëtisten


Geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici onder nummer 79900749589.

kwaliteitsregisterparamedici

Kopieer a.u.b. het adres:
https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/raadplegenregister/default.aspx en plak het in de adresbalk.


Lid van Diëtisten Informatie Netwerk Coeliakie (DINC)

 Diëtisten Informatie Netwerk Coeliakie


Lid van Netwerk dietisten Maag Darm en Leverziekten (MDL)
Netwerk dietisten Maag Darm Leverziekten


Zelfstandig gevestigde diëtisten Twente

logo dietist in twente


Diëtistennetwerk Nederlandse Coeliakie Vereniging.

logo nederlandse coeliakie vereniging, lid dietistennetwerk 2018


Multidisciplinair Oncologisch Netwerk in en om Enschede

Onco Twemte, multidisciplinair oncologisch netwerk in en om Enschede