index - cv - atelier het is niet zo andré boone

Het is niet zo

uitvoering


de galsblazer, het ontwerp op papier, het ontwerp uitgezaagd in hout, het ontwerp gemonteerd op het statiefa © André Boone


 het is niet zo in gekleurde neonletters © André Boone

notities 15-3-2006 plaatsing 22 - 11 - 2006 de(montage)plek uitvoering 7-10-2004 concept
up