index - cv - atelier het is niet zo andré boone


Het is niet zo

22 november 2006


het neonwerk 'Het is niet zo' geïnstalleerd op 22 november 2006. Na een grondige verbouwing van de voorpui van het logement. Het gebouw waar de parlementaire enquête commissie zitting heeft © André Boone

De ingang van het Logement van de Heeren van Amsterdam. Het gebouw voor de Parlementaire Enquête Commissie van de Tweede Kamer. Het beeld is na een grondige renovatie van de voorpui op 22 november 2006 tijdens de verkiezingen geïnstalleerd. Het beeld is in hoogte verstelbaar. In het concept van het beeld is er een lage en hoge stand. Het beeld staat nu in de hoge stand dit betekent er is geen parlementaire enquête.

het is niet zo in gekleurde neonletters © André Boone

notities 15-3-2006 plaatsing 22 - 11 - 2006 de(montage)plek uitvoering 7-10-2004 concept
up