index - cv - atelier De genius loci in de toekomst André Boone
 

Jij bent de provincie, maar hoe ziet dat beeld eruit?


 


De genius loci in de toekomst
Van de tekening wordt een kleine twee dimensionale uitvoering gemaakt waarin een RFID tag is verwerkt. RFID is een afkorting van 'Radio Frequency Identification'. Dit 'kleine vervoermiddel' wordt uitgedeeld aan degenen die hieraan mee willen werken, de gebruikers. Iedere RFID tag bestaat in principe uit een microchip en een miniatuurantenne. De chip kan gegevens opslaan en bevat één unieke code. De grootte kan variëren tussen een paar centimeter tot minder dan één millimeter. Hij wordt o.a. toegepast bij productie- assemblage processen, patiënten- en persoonidentificatie, boeken (bibliotheek), personen-positionering (gps) en op consumptieproducten. De unieke code in het kleine vervoermiddel kan worden gekoppeld aan de bezitter.

De anonimiteit van de bezitter is niet gegarandeerd want het is mogelijk de bezitter te monitoren en te volgen. Hierdoor ontstaan er lijnen op een virtuele landkaart. Via RFID chips worden allerlei gegevens over mensen beschikbaar die niettemin traceerbaar zijn en ook worden opgeslagen. De chip geeft bijvoorbeeld informatie over wat iemand leent in de bibliotheek of het koopgedrag en de tijd wanneer wat is gekocht. Ook die gegevens zijn op het scherm monitor zichtbaar. De genius loci bestaat uit de optelsom - tegen wil en dank - van dergelijke privacy gevoelige informatie. Er ontwikkelt zich een actuele genius loci niet als geïsoleerd beeld vooraf maar zichtbaar op het flatscreen achteraf. De nieuwe technologieën en de virtualiteit maken de vraag naar de herkomst - van de genius loci - niet overbodig maar ze herdefiniëren het begrip wel. De genius loci is niet voor eens en altijd vastgelegd maar vanuit de virtuele beeldtaal telkens anders belicht en vorm gegeven.

Het visuele, tekstuele en auditieve resultaat wordt een gemeenschappelijk werk m.a.w. als initiatiefnemer stel ik de gebruiker in staat om mede auteur te worden en de vraag te beantwoorden: "Jij bent de provincie, maar hoe ziet dat beeld eruit?"

 


up