index - cv - atelier Genius Loci/een rondreis André Boone
 

Jij bent de provincie, maar hoe ziet dat beeld eruit?
Die gezogene Linie verläuft durch die virtuelle Landschaft

 

Genius Loci/een rondreis
De Genius Loci of de geest van de plek komt uit de antropologie. Tijdens de prehistorie bijvoorbeeld richtten de bewoners van een nederzetting een axis mundi (een zuil, een totempaal) op, een verbinding van de aarde met de hemel. De (geest van de) plek zal zeer zorgvuldig zijn uitgekozen, bijvoorbeeld de 'Externsteine'. Op zoek naar het eigene van de plek ligt de historie, als bron van informatie, voor het oprapen en schetsen een beeld van het verleden. Een rondreis door de provincie, tijdens het symposium 'Du bist provinz' geeft een meer actueel beeld van de Genius Loci in de vorm van: literatuur, muziek, film, tentoonstellingen, forum, een lezing, een talkshow, prachtig....! Tijdens de rondreis nam ik het initiatief om ook de bewoners: cafébezoekers, boeren, jongeren en kunstliefhebbers te vragen hoe zij het vinden om in de provincie te wonen en of zij een provinciaal zijn? De antwoorden maakten o.a. duidelijk dat de mensen er graag wonen, het er rustig is en het onderlinge contact stelt men zeer op prijs. Soms voelde men zich achtergesteld maar soms werd er ook politiek gebruik van gemaakt: met name jongeren noemden de mogelijkheden die de media hun bieden.

Media
Met communicatiemiddelen als bijvoorbeeld e-mail, websites, gsm, twitter, flickr en sms kunnen mensen worden gemobiliseerd. Het internet laat zien dat veel gebruikers zich op een heel persoonlijke wijze manifesteren. Het privéleven is zichtbaar op bv facebook of You Tube, en ligt 'open en bloot', op straat. De techniek speelt hierin een bemiddelende rol en beïnvloedt ons gedrag. De virtuele wereld staat echter niet op zichzelf. Er Worden afspraken gemaakt over hoe men zich dient te gedragen. Er ontstaan protocollen. De virtuele wereld laat overlappingen zien met de reële werkelijkheid. Parallel hieraan zullen per cultuur de uitkomsten verschillen en na verloop van tijd veranderen. Om de verbindingslijnen tussen virtuele en werkelijke wereld te traceren vormt het getekende voertuig het vervoermiddel voor de onderzoekstocht.


up