index - cv - atelier Jij bent de provincie, maar hoe ziet dat beeld eruit? André Boone
 

Jij bent de provincie, maar hoe ziet dat beeld eruit?


 

Het Münsterland presenteerde onverwachte momenten in prachtige panorama's. Het landschap voltrok zich aan mijn oog met een gemiddelde snelheid van zestig kilometer per uur. De genius loci lag niet bevroren op één plek maar werd met een gemiddelde snelheid, die de wandelaar nooit haalt, uitgereden. Hij ligt besloten in de infrastructuur die de buschauffeur doorkruiste en is op landkaarten in een abstracte vorm te herkennen.

Op reis
Gaat men op reis dan neemt men het hoogst noodzakelijke mee ...... een mobile home en wil men de
bestemming snel bereiken...een vliegtuig. De tekening is een imaginair voertuig, een caravan voortgetrokken door een vliegtuig. Het is onmogelijk om met dit vervoermiddel verder te komen dan het papier waarop het is getekend. Deze interpretatie ruil ik in voor de virtuele wereld want hierin kan ik wel met caravan en vliegtuig rondreizen. Deze techniek maakt het mogelijk om met elkaar te communiceren en ideeën uit te wisselen zonder een notie van iemands herkomst. De getrokken lijn loopt door het virtuele. landschap. De ruimte die hierdoor ontstaat roept de vraag op naar het beeld waarmee men zichzelf presenteert en via wat voor verbindingslijn zich dat verhoudt tot zijn herkomst in de werkelijke wereld..

 

up