info - cv - atelier
misfits
andré boone  

MISFITS

Wim Verhoeven
(lezing gehouden tijdens de opening van de tentoonstelling in Ahaus Duitsland)

collectie Hengelo

licht en lucht

André's schare groteske, charmante gedrochten dringt zich in weerwil van overbodigheid in termen van de rationele geest bijna gewelddadig op aan de argeloze toeschouwer. De wezens dwingen hun recht op bestaan als ding, als wezen 'an sich' af door hun nadrukkelijke verschijnen tegen elke rationele noodzaak in.

Door de techniek van de opeenstapeling van ongerijmde elementen, het schreeuwende kleurgebruik en het formaat verkrijgt de kunstenaar het effect dat de beelden echter dan werkelijk lijken. Men kan ze niet zonder ze op te merken voorbij lopen. Ze lijken ons toe te schreeuwen:"kijk naar ons, wij bestaan, zonder reden. Die hebben wij helemaal niet nodig."En dat is hun boodschap, denk ik, simpelweg dat het leven rijk en mysterieus is en van de mens geen reden voor bestaan nodig heeft.

Grappig is het zich voor te stellen hoe de aarde er uit zou zien nadat een ramp alle menselijke leven weggevaagd heeft. Er is weinig over te zeggen, maar het leven zou niet geweken zijn. Planten en dieren zouden er misschien heel anders uitzien als de bekende vormen, misschien stieren met zes poten schaatsende krokodillen met een slurf uit hun achterste. Bizarre wezens, monsters, maar ze zouden er zijn, André's beelden zouden niet misstaan in deze posthumane wereld.

En dat geeft hen ook de enorme spirituele kracht van de humor. De humor van het verkeerd, maar toch onbekommerd en nadrukkelijk en vooral schaamteloos aanwezig zijn. Want zij missen in onze onttoverde tijd de steun van een kulturele bestaansgrond, er is geen collectief geloof in hun bestaan. Toch staan zij hier, onloochenbaar aanwezig als misplaatsten, als mythische wezens zonder mythe.
En dit is misschien wel hun grootste kracht. Dat ze er ondanks dat alles toch zijn en dat door de humor die zij opwekken zij eerder de kultuur waarin zij geen plaats hebben relativeren dan omgekeerd.

Tutut birds voor het podium van festival Mundial

tututbirds

Haringvloot

de haringvloot

Als je een aantal van deze beelden gezien hebt krijg je ook de indruk dat hier iets gematerialiseerd lijkt te zijn uit lang verloren tijden. Uit de tijd dat men zelf kind was, of uit de tijd dat de mensheid nog jong was.

André's beelden zijn levende anachronismen. Ze verwijzen naar een tijd waarin het denken jonger en de sensibiliteit groter was. Daarom kunnen zij soms iets dreigens hebben, want zij appeleren aan het in ieder mens latent aanwezige schuldgevoel voor het afzweren van zijn jeugd. Ze confronteren de volwassene met zijn grote misdaad: de poging tot het doden van het kind in zichzelf. De mens lijkt alles te doen om de fantastische wezens die het landschap van zijn vroege jeugd bevolkten te vergeten en weg te stoppen achter de rationele calculaties waarmee hij zijn leven onder controle tracht te houden. Maar ze zijn in het hoekje waarin ze zijn weggedrukt om te verkommeren een geheim leven begonnen. Ze hebben zich niet alleen weten te handhaven, ze zijn volledig aan de controle van het (Freudiaanse) 'ich' en het 'uberich' ontsnapt en uitgegroeid tot boven-werkelijke monsters.

Men kan zeggen dat zij zichzelf hebben gereconstrueerd, zoals in de horrorfilm Hellraiser, waar een overledene uit de hel ontsnapt en zich door ijzeren wilskracht erin slaagt zich een nieuw lichaam bij elkaar te stelen uit de resten van lichamen van anderen.

Vaak voelt de kunstenaar zich slechts het vehikel, het middel waarvan de kunst zich bedient om in de wereld te treden. Voor André's bestiarium gaat dit in hoge mate op. Puttend uit zijn verbeelding onstaan beelden uit combinaties van vormen uit zijn eigen jeugd, uit de jeugd der mensheid, maar ook uit de actualiteit van de moderne technocratische wereld.

oncomouse een nieuwe soort muis het dier is gecreerd in het laboratorium met een borstkankergen

oncomouse

Artistiek gezien is dit ingredient bepalend voor de oorspronkelijkheid van André's beelden, door de vermenging van stof uit oeroude overleveringen, legendes en mythes met elementen uit de moderne wereld vinden zij aansluiting met het denken en voelen van deze tijd en zo komen zij tot leven, het is niet mogelijk om hun verschijning af te doen als iets dat voorbij is. De geest van het wonderlijke is van alle tijden en ook nu is er genoeg stof aanwezig voor de vorming van mythen en sprookjes. De wereld is nog even bizar en vol gruwelen en schoonheid als vroeger. André's beelden zijn daar het bewijs van, de nieuwe chimera's van het oeroude animistische denken en voelen.

Leo I collectie Genemuiden

leo I

de goede herder

de goede herder

André's beelden zijn geen poging terug te keren tot voorbije tijden, geen uitingen van nostalgische mijmering. Ze zijn de persoonlijke uiting van actuele persoonlijke gevoelens en ideeën. André is ondanks zijn verre en lange reizen door de wereld en zijn contact met archaísche kulturen toch een moderne westerling, gevormd door een wereld die in toenemende mate vijandig staat tegenover tradities, tegenover de natuur en tegenover spirualiteit. Maar hij voelt dat de poetische, de animistische wijze van denken nog steeds leeft en opgeroepen kan worden. Alleen zijn wij op dit vlak analfabeet geworden. Het zijn de kunstenaars als André die de afgestompte vermogens tot het ervaren van het wonderlijke trachten te regenereren. Daarbij kan hij niet teruggrijpen naar levende tradities en rituelen uit de eigen hedendaagse cultuur, want het moderne Westen is met zijn schaarste aan spiritueel materiaal in dat opzicht de derde wereld. Evenmin kan hij het verleden kopiëren, hij moet zijn idioom en zijn instrumentarium zelf maken met het materiaal dat in zijn geest en in de huidige wereld voorradig is. Daarom zijn deze beelden, en dat is het laatste wat ik in hun voordeel wil zeggen, bastaarden, misfits met een boodschap: dat het leven rijk en mysterieus is en zich niet door mensen in structuren laat vangen.

En deze boodschap zal ook nooit veranderen, zij is cryptisch en simpel en dus eeuwig jong. Alleen de vorm waarin zij zich aandient is steeds anders zo verjongt zij zich keer op keer. En daarom is er kunst en daarom zal er kunst blijven.

Wim Verhoeven.
(lezing gehouden tijdens de opening van de tentoonstelling in Ahaus Duitsland)

top vorige pagina