INFO - CV - ATELIER   ANDRÉ BOONE


EXPECTATE ET LABORATE

DE SNIT


de snit waarmee de biezen van de stam werden geslagen.

Expectate et Laborate

Expectate et Laborate (ver)wacht en werk Als kunstenaar ben ik op zoek naar de 'geest van de plek', Genius loci. In de pre-historie plaatsten de bewoners centraal in het dorp een aardas, een zuil die hemel en aarde verbindt, Axis mundi. Het beeld, dat ik heb opgericht, spiegelt het bodemarchief verticaal. De stapeling beeldt de historische ontwikkeling van Genemuiden uit. Het gaat over de oorsprong, het sociale leven en de economie. Het beeld begint met de brug, het fundament. Expectate, het niet voort borduren op het verleden maar de hoop op de toekomst, de biezensnijder (ver)wacht. Het eindigt met het hoogste punt, de snit. Laborate, een aansporing om hard te werken, de biezensnijder vindt werk

Brug

De oorsprong van Genemuiden is een natuurlijke verhoging in het landschap. Een verhoging zoals de brug waar de mensen zich konden vestigen (Navalia). Eeuwen later was de Greentebrug de centrale plaats waarop de biezensnijders zich verzamelden. Vanaf de brug vertrokken de mannen in de vroege morgen met een bok naar de biezenvelden.

tekening van het paard

het spaakbaan van het paard een archeologische bodemvondst

inspiratiebron het spaakbeen

Portaal

Het portaal boven de brug is een mengeling van Europese en Indiase(Delhi) architectuur. De industrie die lange tijd gebaseerd was op thuiswerk, biezenrolmatten, veranderde in het fabrieksmatig produceren van cocosmatten. De cocosgaren die men hiervoor nodig had werd geímporteerd uit India. De Genemuidenaren ontmoetten elkaar dagelijks op de brug. Net zoals in de kerk. Deze plaatsen waren erg belangrijk voor de nieuwsvoorziening. Het portaal is boven op de brug geplaatst als verwijzing naar dit sociale gebeuren en de enorme economische veranderingen.

Vis

Behalve aan biezen was de Zuiderzee rijk aan vis. Met de visvangst verdienden veel Genemuidenaren hun dagelijks brood. De vis is dan ook zo belangrijk dat deze zelfs in het stadswapen is terug te vinden.

Boek

In 1535 verbrandde het kerkelijke en stedelijk archief. Het boek boven de vis is het hier 'hervonden' archief.

tekning van het portaal

Paard

Het paard werd door de mensen gebruikt om zich te voet of met een slede te verplaatsen. Het vertegenwoordigt de werkkracht maar ook een archeologische bodemvondst, het spaakbeen, gevonden in de directe omgeving van Genemuiden. Het werd gebruikt om zich te voet of met slede te verplaatsen

De snit

Het hoogste punt, Laborate, werk, de snit. De snit waarmee de biezen van de stam werden geslagen.

Materiaal en afmetingen

Het materiaal is cortenstaal, verf en neon. De afmetingen zijn 800 x 252 x 175 cm

Cortenstaal is een metaallegering van ijzer met koper, fosfor, silicium, nikkel en chroom. De roestkleurige en erg dichte onderhuid schermt het dieperliggende materiaal af van zuurstof. Hierdoor vertraagt de oxidatie sterk. Het is geschilderd.en wordt onderhouden.

Plaatsing

In 1996

tekening brug

tekening van de vis en het boek

de snit

up