info - cv - atelier
andré boone


Plaggenzicht

Haaksbergen Hassinkbrink

gekleurde potloodtekening van een kraanzaag met hierop een haan

kraanzaag
gekleurde potloodtekening van een plaggenzicht met daarop een eend

plaggenzicht
gekleurde potloodtekening van een zeis als gewei voor een hert

zeis

tijd, ruimte, beweging
- tijd
Plaggenzicht


'Plaggenzicht met aanvliegende eend' vertegenwoordigt het verleden én de toekomst. Het staat in het plantsoen aan de Valeriaan. Het beeld staat op een soort es van één meter hoog, symbool voor duizend jaar arbeid. Voor het verrijken van de gronden was een plaggenzicht onontbeerlijk. In de nog te bouwen wijk komt een vijver waarvoor de oude es deels wordt uitgegraven. Ik stel voor om een gedeelte van de (vruchtbare) aarde te verplaatsen naar het plantsoen. De verhoging van één meter die hierdoor ontstaat verwijst naar die oude es. Ik wil op deze wijze het werk van de toenmalige bewoners betrekken als een beeldend element. Door de plaggenzicht uit te vergroten wil ik dit harde werk benadrukken voordat het in de vergetelheid verdwijnt. De aanvliegende eend, die in zijn vlucht de plaggenzicht meeneemt laat zien dat deze tijd voorbij is. Het enthousiaste dier vindt hier zijn nieuwe woonplaats evenals de nieuwe bewoners. .

gekleurde potloodtekening van een recht opstaande plaggenzicht met huismerken. Hierop is een vliegende eend geplaatst
top