info - cv - atelier expectate et laborate andré boone

Expectate

et

laborate
Expectate et Laborate (ver)wacht en werk Als kunstenaar ben ik op zoek naar de 'geest van de plek', Genius loci. In de pre-historie plaatsten de bewoners centraal in het dorp een aardas, een zuil die hemel en aarde verbindt, Axis mundi. Het beeld, dat ik heb opgericht, spiegelt het bodemarchief verticaal. De stapeling beeldt de historische ontwikkeling van Genemuiden uit. Het gaat over de oorsprong, het sociale leven en de economie. Het beeld begint met de brug, het fundament. Expectate, het niet voort borduren op het verleden maar de hoop op de toekomst, de biezensnijder (ver)wacht. Het eindigt met het hoogste punt, het snit. Laborate, een aansporing om hard te werken, de biezensnijder vindt werk.

kleurpotloodtekening van de stapeling het een snid, paard, boek, vis portaal, brug,  © André Boonekleurpotloodtekening van de basis van het beeld de brug © André Boone kleurpotloodtekening van het paard © André Boone kleurpotloodtekening van het snit © André Boone kleurpotloodtekening van het portaal © André Boone kleurpotloodtekening van de vis met op zijn rug een boek © André Boone
up