info - cv - atelier sleutel flevoziekenhuis andré booneOntwerp voor het flevoziekenhuis
De Zalm van Lugh, een gekleurde verticale vis met gestrekte horizontale arm. Op de omhoogerichte duim een schommelpaard als windvaan, © André Boone

Waterland, Almere
gekleurde potlood tekening van het ontwerp op A4 formaat © André Boone

tekening
sikkelvormige bronzen sleutels uit de oudheid

sikkelsleutels
Daedalus werkt aan de vleugels waarmee hij en zijn zoon Icarus uit hun gevangenschap kunnen ontsnappen

Daedelus
Sleutel, een gekleurde vogel op een hefboomsleutel, ontwerp voor het Flevoziekenhuis in Almere

omgeving


De vogel

kleurpotlood tekening van het ontwerp, © André Boone

 stenen relief waarop Daedalus werkt aan de vleugels waarmee hij en zijn zoon Icarus uit hun gevangenschap kunnen ontsnappen

Vogels hebben altijd een rol gespeeld in de levensverwachting van de mensen. Soms is dit nog het geval. Vaak wordt het dier afgebeeld als boodschapper tussen de boven- en onderwereld, tussen de goden en de mensen. De Grieken en Romeinen geloofden dat hun goden zich bedienden van aan de natuur ontleende tekens, zoals vogels, om waarschuwingen of raad te geven. De bekendste in onze omgeving is de duif. Toen de zondvloed afnam, zond Noach de duif uit om op zoek te gaan naar land. De vogel keerde terug met het bericht dat er land in zicht was en dat er weer vrede was tussen God en de mens.

Afbeelding: Daedalus werkt aan de vleugels waarmee hij en zijn zoon Icarus uit hun gevangenschap kunnen ontsnappen.up