info - cv - atelier sleutel flevoziekenhuis andré booneOntwerp voor het flevoziekenhuis
De Zalm van Lugh, een gekleurde verticale vis met gestrekte horizontale arm. Op de omhoogerichte duim een schommelpaard als windvaan, © André Boone

Waterland, Almere
gekleurde potlood tekening van het ontwerp op A4 formaat © André Boone

tekening
sikkelvormige bronzen sleutels uit de oudheid

sikkelsleutels
Daedalus werkt aan de vleugels waarmee hij en zijn zoon Icarus uit hun gevangenschap kunnen ontsnappen

Daedelus
Sleutel, een gekleurde vogel op een hefboomsleutel, ontwerp voor het Flevoziekenhuis in Almere

omgeving
Janus

Januskop in steen voor de Pons Fabricius inn Rome

De sikkel

gekleurde potlood tekening,

Linksonder: Frankische sleutelvormen over genomen van de Romeinen. De Franken bevolkten Nederland van de 3e tot de 8e eeuw.sikkelvorm
In de Griekse oudheid kende men sikkelvormige metalen sleutels. Deze zijn gevonden bij opgravingen. De Grieken en de Romeinen droegen de sleutels als talisman. Bij de Romeinen symboliseerde de sleutel de god Janus. Janus heeft geen Griekse dubbelganger maar vertoont veel verwantschap met Hermes. Zijn iconografie is schatplichtig aan de Griekse beelden en dubbelhermen.

Janus is de god van in- en uitgangen, van deuren en poorten. In Rome markeert een beeld van de godheid Janus de uit 62 voor Christus stammende Pons Fabricius. 
	  De brug die het oude ziekenhuis, op het eiland Tiberina midden op de Tiber, verbindt met het vaste land

Janus


Janus is de god van in- en uitgangen, van deuren en poorten. In Rome markeert een prachtig beeld van de godheid Janus de uit 62 voor Christus stammende Pons Fabricius. De brug die het oude ziekenhuis, op het eiland Tiberina midden op de Tiber, verbindt met het vaste land. Janus wordt hier afgebeeld met vier gezichten. De gezichten stelden hem in staat zowel in de toekomst als in het verleden te kijken. Het dragen van de sleutel (c.q. Janus) bracht geluk. Het verschafte de drager een vooruitziende blik en verbeterde zijn oordeel. 


up