INDEX - CV - ATELIER ANDRË BOONE


Darwin treft God

De verloren snelweg, Tilburg

de filosoof Hans Dooremalen voor het schoolbord waarop een heldere uiteenzetting staat waarom het Darwinisme wel en het Intelligent Design geen wetenschap is. Voor meer informatie lees de link, artikel van  de filosoof Hans Dooremalen, ©andr&eacute boone

Dr.Hans Dooremalen, wetenschapsfilosoof, stelde o.a. de vraag: is een onderzoek naar de evolutie met behulp van Intelligent Design wetenschap? "Nee,..................". Is een Darwinistische benadering van de evolutie wetenschap?,"Ja...................".

Hans Dooremalen:" Intelligent Design-theorieën zijn geen wetenschappelijke alternatieven voor de neodarwinistische evolutietheorie."
Darwinistde organisatie
Stichting Kunstmaan
L'Avventura
Centrum voor wetenschap
en levensbeschouwingtheoloog en IDerover het beeld

up