INDEX - CV - ATELIER ANDRÉ BOONE


24. Kunsttage 2016

Schloss Dornum

deutsche Spräche

Stelt u zich eens voor: u hoort de koekoek en ziet het kikkervisje.... Mijn zintuigen raakten erdoor geprikkeld. Behalve de zintuiglijke prikkeling roept deze ervaring ook betekenissen op. Dit inspireert mij tot het maken van beelden.

Es ist eine Giraffe

boven: Dit is een Giraf

Wil ik iets van deze tijd begrijpen dan kan ik mij naar de historie wenden. Het leert mij dat culturen elkaar beïnvloeden. Een proces waarbij de ene cultuur de cultuur van de ander (de overheersende) overneemt en laat zien dat het streven om uit stijlen het beste te kiezen geen hedendaags verschijnsel is. Culturele identiteit is niet statisch maar “werk in uitvoering”.


Holländische Windmühle

boven: Dutch Windmill

Mijn werk richt zich op de creativiteit in de cultuur en het plezier dat deze houding kan geven. Plezier in zowel de hedonistische betekenis maar ook in de motivatie om dieper tot de dingen door te dringen. De wijze waarop ik naar de wereld kijk is mede beïnvloed door en ontwikkeld dankzij de media. Daar zonder zal veel van mijn werk niet gemaakt kunnen zijn. De beelden laten het publiek zien hoe invloeden van buitenaf mede de vorm bepalen. Met een open houding t.o.v. het vreemde, het andere, creëer ik een synthese van mijn gevoelswereld en vormentaal. (André Boone 2016)


rechts Wie oben so unten, links Marcus

links: Wie oben, so unten; wie innen, so außen rechts: MarcusKunst- und Kulturfreunde Dornum und Umgebung e.V. Dornum
up