INFO - CV - ATELIER ANDRË BOONE

NOMEN NESCIO

HET ONTSTAANSPROCES IN VIER FOTO'S
Dit beeld draagt de naam 'Nomen Nescio'. Dit betekent 'Ik weet de naam niet'. Het is in brons gegoten en is 192 cm hoog, 48 cm diep en 84 cm breed en staat aan de Vanekerstraat in Enschede. Link naar het beeld in de omgeving en het verhaal over een onbenoembare ervaring die in het beeld verankerd ligt.

Het voorbeeld voor het grote beeld, het beeld is in bezit van Hans Owel, © André Boone
het werkmodel

het beeld uitgehakt in ruwe vorm,© André Boone
ware grootte in hout - ruwe versie

het beeld in hout maar gepolijst, © André Boone
ware grootte in hout - gepolijste versie

het beeld een omgevallen kopje met daarop een vogel in twee gedeeltes in was klaar om er een mal omheen te maken,© André Boone
het wasmodel bij de bronsgieter

up