info - cv - atelier
Nomen Nescio
andré boone

Nomen Nescio

bronzen beeld, titel Nomen Nescio is een opeenstapeling van drie elementen: de zuil of sokkel, een omgevallen kopje en soort kraai-achtige vogel, © André Boone

Dit beeld draagt de naam 'Nomen Nescio'. Dit betekent 'Ik weet de naam niet'. Het is in brons gegoten en is 192 cm hoog, 48 cm diep en 84 cm breed.

Het beeld refereert aan het weekend van de vuurwerkramp, zaterdag 13 mei en zondag 14 mei 2000.

bronzen beeld, titel Nomen Nescio is een opeenstapeling van drie elementen: de zuil of sokkel, een omgevallen kopje en soort kraai-achtige vogel, © André Boone
bronzen beeld, titel Nomen Nescio is een opeenstapeling van drie elementen: de zuil of sokkel, een omgevallen kopje en soort kraai-achtige vogel, © André Boonebronzen beeld, titel Nomen Nescio' is een opeenstapeling van drie elementen: de zuil of sokkel, een omgevallen kopje en soort kraai-achtige vogel© André Boone
bronzen beeld, titel Nomen Nescio is een opeenstapeling van drie elementen: de zuil of sokkel, een omgevallen kopje en soort kraai-achtige vogel, © André Boone
'Nomen Nescio' is een opeenstapeling van drie elementen: de zuil of sokkel, een omgevallen kopje en soort kraai-achtige vogel. De drie elementen verwijzen naar de gebeurtenissen in het weekend van 13 en 14 mei. De sokkel geeft het beeld de hoogte van een volwassen mens. Het omgevallen kopje verwijst naar de zonnige zaterdag, een dag waarop veel mensen buiten zaten. Ik stel mij voor dat mensen vlak voor de ramp gezellig buiten een kopje koffie of thee dronken. De ontploffingen verstoren dit vredige tafereel. Het servies valt om. Mensen vluchten weg maar het kopje blijft omgevallen liggen. De volgende dag is de vogel op het kopje de eerste die terugkeert naar zijn woonstede. De vogel laat zien dat de natuur kort na de ramp weer bezit neemt van de plek. De tijd, het leven, gaat door. Er is geen stilstand. Ook nu is er de dag erna, met zijn eigen dynamiek.

Een gebeurtenis als de vuurwerkramp is zeer ingrijpend. Mensen worden plotseling uit hun leven van alledag gerukt. Ze moeten vluchten. Geschokt. In paniek. Ze verliezen hun grip op de dingen. Verliezen hun grip op hun eigen leven, hun zelfstandigheid.

Dat ene moment, die overgang tussen het leven van alledag en het plotseling daaruit weggerukt zijn, is ongrijpbaar en niet in woorden uit te drukken.

'Nomen Nescio'.
Ik weet de naam niet.
bronzen beeld, titel Nomen  Nescio is een opeenstapeling van drie elementen: de zuil of sokkel, een omgevallen kopje en soort kraai-achtige vogel, © André Boone

bronzen beeld, titel Nomen Nescio is een opeenstapeling van drie elementen: de zuil of sokkel, een  omgevallen kopje en soort kraai-achtige vogel, © André Boone bronzen beeld, titel Nomen  Nescio is een opeenstapeling van drie elementen: de zuil of sokkel, een omgevallen kopje en soort kraai-achtige vogel© André Boone bronzen beeld, titel Nomen Nescio is een opeenstapeling van drie elementen: de zuil of sokkel, een  omgevallen kopje en soort kraai-achtige vogel© André Boone

gedeputeerde van Overijssel mevrouw Nap-Borger onthult het beeld Nomen Nescio

met Mees en Robin
Na de onthulling door gedeputeerde van Overijssel mevrouw Nap-Borger (links): (voormalig) minister Roger van Boxtel (rechts) feliciteert André Boone met de plaatsing van het beeld Nomen Nescio. (Van Boxtel zou het oorspronkelijk onthullen, maar was in gezelschap van Wim Kok elders in Enschede doende.) Nomen Nescio, in brons, met voormalige minister Roger  feliciteert André Boone

foto: Helga Kock am Brink

een gedeelte van het beeld in was

het wasmodel

foto's van het ontstaansproces van het beeld

up