INFO - CV - ATELIER ANDRË BOONE

FORËS

TWEE ROMEINSE TEMPEL DEUREN VOOR LOOVELDEN, LINGEWAARD
Forës

Het concept heeft als titel "Forës", Latijn voor tweevleugelige deur. De deurvleugels staan open en zijn transparant door de contravormen van de gevonden artefacten. Het wordt gemaakt van Cortenstaal en is ongeveer 4.7 meter hoog. "Forës" wordt gefundeerd op een betonnen plaat. Ik heb de archeologie en architectuur als bron gebruikt omdat de rijkdom van de grafgiften het idee geven dat er een Romeinse villa heeft gestaan. En hoogstwaarschijnlijk de meest noordelijke van het Romeinse rijk.

De deurvleugels zijn beschreven door de Romeinse architect (85 - 20 v. Chr.) Vitruvius in zijn verhandeling " De architectura". Het is een van de belangrijkste bronnen over de bouwkunde uit de Grieks-Romeinse oudheid. Onderdeel hiervan is de beschrijving van deuren. In het ontwerp zijn het Romeinse tempel deuren. Het verbeeldt het verlangen, zo stel ik mij dat voor, van de toenmalige bewoners om een tempel te bouwen. De omlijsting van de deurvleugels is het landschap.


Artefacten

Archeologie maakt het landschap mede leesbaar. Forës is open gewerkt met onder andere de archeologische artefacten die in Loovelden zijn opgegraven. Jaren later vertellen deze door de mens gevormde voorwerpen een verborgen verhaal van de toenmalige bewoners. De contouren van een aantal grafgiften zoals kruiken, schenkkannen en een schaar zijn in de deurvleugels uitgesneden en te herkennen. Ik heb deze vermeerderd met voorwerpen zoals knopen, landbouwgereedschap en voedsel (Garum - vissaus) waarvan ik denk dat deze zijn gebruikt maar niet zijn opgegraven of in de loop van de tijd zijn vergaan. Daarnaast heb ik Latijnse letters erop aangebracht omdat vanaf de Romeinse tijd er geschreven bronnen bestaan. Verder onderzoek geeft een groter inzicht en nieuw beeldmateriaal.


Waarom cortenstaal?

Cortenstaal is een metaallegering van ijzer met koper, fosfor, silicium, nikkel en chroom. De roestkleurige en erg dichte onderhuid schermt het dieperliggende materiaal af van zuurstof. Hierdoor vertraagt de oxidatie sterk. Door de oxidehuid is schilderen overbodig.


Plaatsing

in de zomer van 2021. Deze pagina zal in de loop van de maanden worden bijgewerkt. Link naar een drie minuten durende presentatie van het ontwerp Forës op YouTube

Fores, een model van twee romeinse tempeldeuren

Links ontwerp schaal 1 op 5.een

forës youtube

twee

sterkte berekening/3d tekening

4

ontwerp/concept

vier

uitvoering/las- en snijtechniek


up