info - cv - atelier
Le Chêne
andré boone 


Le Chêne

2007

vijf

kleuren

het beeld op 1 april 2007 in vijf kleuren, © André Boone

andere afbeeldingen van Le Chêne in de omgeving en het beeld in de media


het schaalmodel

Het schaalmodel

het beeld in de kleur rood

oude situatie in één kleur

het beeld in de steigers

het beeld in de steigers

het beeld is in vijf kleuren geschilderd

nieuwe situatie in vijf kleurenl

het beeld als bouwplaat

catalogus 

Het beeld "Le Chêne (de oude eik) is een geschiedkundige opstapeling van beeldende elementen uit oude"geloven en aan de Spoolderberg voorbijgetrokken culturen. Met deze opstapeling heb ik de menselijke geschiedenis op en rond de Spoolderberg naar boven gehaald. In het beeld staat dat wat zich het langst geleden heeft afgespeeld, bovenop.

De basis, het boek, een betekenisoverbrenger, staat voor deze tijd. Het boek is ook een verwijzing naar de geschiedenis die men kan "lezen". Het boek vormt een verhoging en symboliseert daardoor tevens in cultuur gebracht (verhoogd) land - een soort esch. Van het boek naar boven kijkt men door het beeld heen naar het landschap. De natuur wordt zo ingelijst, zoals een schilderij. De Spoolderberg kan door dit kader "gelezen"worden (verwijzing naar de hermeneutiek). De duin, in zijn schoonheid onaangetast, wordt deel van het beeld.

De feitelijke gebeurtenissen op en rond de Spoolderberg heb ik benadrukt door de gekozen "architectonische citaten" uit de 15de en 16de eeuw. De "citaten laten zien waar de kerkelijke en wereldlijke machten op dat moment lagen, namelijk in Rome en Madrid. Rome is gesymboliseerd door een element uit de Palazzo del Senatore van Michelangelo en Rainaldi, het Madrid van Filips II door een van de torens van het Escorial.

Het ei bovenop een van de torens van Escorial is in dit beeld tevens de sleutel tot een vroegere periode. Het staat voor de vruchtbaarheid, de geboorte van Christus. De voorraadpot (voor water of graan) of urn die hier weer op staat, verwijst naar een periode ver voor Christus, toen de doden na crematie bijgezet werden in aardewerk potten.

Uiteindelijk kom ik uit in het Weichsel (10.000 voor Christus), het geologisch tijdperk waarin de Spoolderberg is ontstaan. Uit deze periode zijn werktuigen van hertengeweien gevonden.

 

 

 


top