info - cv - atelier vliegtuig andré boone

forês

vliegtuig

kleurpotloodtekening van een vliegtuig © André Boone

Het vliegtuig is een speelgoed waar kinderen mee spelen. Het is schuldig door zijn onschuldigheid. Je kan fantaseren welke reizen je ermee wilt maken. In Groesbeek vinden we op het oorlogskerkhof een bewijs van fantasie die verandert in rauwe werkelijkheid; een bewijs van de verschrikkingen die het vliegtuig ook heeft veroorzaakt. Jonge mensen, net geen kinderen meer, 19 jaar liggen er begraven. Zij hebben gevochten en zijn gestorven opdat kinderen van nu onbekommerd hun fantasie kunnen gebruiken in het spel, zonder bedreigd te worden.


kleurpotloodtekening van een romeinse tempeldeur © André Boone

deurvleugels

kleurpotloodtekening van een karper met een eikenbladstaart

karper en de eikenblad

kleurpotloodtekening van een landende eend © André Boone

eend

up