INFO - CV - ATELIER   ANDRÉ BOONE

DE ROOMBEKER

EEN BEKER OP IEDERE SCHOORSTEENMANTEL


het ontwerp voor de Roombeker. Het is ongeveer dertig centimeter hoog en is opgestapeld uit drie vormen, een toets van uw toetsenbord met daarop een kukelende haan die met zijn snavel een klokbeker omhoog houdt © André Boone

de Roombeker

'Een beker op iedere schoorsteenmantel' luidde het kranteartikel over de 'Roombeker'. Om het beeld te kunnen plaatsen in de context van de omgeving heb ik het onderstaande als handreiking geschreven. Het beeld is 30 bij 10 bij 8,3 cm groot en is gemaakt als model in hout. Het is een opeenstapeling van twee artefacten, de klokbeker en de toets, en de haan als middelpunt. De tijdsspanne tussen de klokbeker, bovenaan, en de toets, onder aan het beeld is bijna vierduizend jaar. De haan is een constante die nog steeds in de stad Enschede te horen is.

Klokbeker

De klokbeker is een voorwerp uit de klokbekercultuur. Een cultuur die zijn sporen in Enschede op de Eschmarke heeft achtergelaten en ons laat zien dat er mensen op de Eschmarke hebben gewoond. Het is een van de oudste grafvondsten in Enschede en is in het bezit van het Rijksmuseum Twenthe. De klokbeker stamt uit ongeveer 2000 jaar voor Christus en is een bewijs dat de toenmalige bewoners al in contact stonden met andere culturen.tentoonstelling
Transformatie

De haan

Hoe lang is het geleden dat naast fabriekssirenes uit menig achtertuin het gekukel van de haan te horen was? Het houden van dieren was even gewoon als het verbouwen van groenten in de achtertuin. Op afbeeldingen uit vervlogen tijden kan men zien hoe het Roombeek als weiland werd gebruikt. De koeien liepen tot aan de stadsgrens. De haan refereert hiernaar. De haan kraait, maakt ons attent op de morgen maar in het beeld staat de beker op zijn snavel alsof het geluid is ingewisseld voor een beker. Onze belangstelling wordt nu gewekt door de klokbeker. Een beker wordt meestal uitgereikt aan een winnaar. Aan iemand die door zijn kwaliteiten een prijs wint. De haan maakt ons erop attent dat de beker voor iemand is die met zijn of haar kwaliteiten geprezen moet worden. De beker wordt triomfantelijk omhoog gehouden en de loftrompet wordt afgestoken.meer over
de Roombeker

De toets

De basis van het beeld is een toets. In figuurlijke zin is deze vorm de toetssteen die men gebruikte om de proef uit te voeren om het gehalte van goud of zilver te bepalen. In letterlijke zin is het een toets van het toetsenbord die men nodig heeft om de computer te gebruiken. Het is een hedendaagse gereedschap waarmee de wijk mede opnieuw wordt opgebouwd. Daarnaast worden alle huishoudens, bedrijven en publieke instellingen, in het Roombeek, aangesloten op een hogesnelheidsnet. Bij deze razendsnelle internetverbinding heeft de gebruiker de toets van het toestenbord nodig.

Materiaal en afmetingen

De roombeker wordt 4.30 meter hoog bij 1.92 meter breed bij 1.10 meter diep en in een later stadium in brons gegoten. Het materiaal, brons vraagt praktisch geen onderhoud.

Om een indruk te geven hoe de Roombeker in de vijver staat heb ik door middel van een beeld manipulatie een 'landschap' gecreËerd waarin de Roombeker in een vijver staat. Het laat zien hoe het beeld zich verhoudt tot een omgeving van water ' groen en bebouwing.

Plaatsing

schetsontwerp

 

up