index - cv - atelier Anansi andré boone


Het bezielde bos

Schetsontwerpen voor het Afrika Museum
in
Berg en Dal
5 meter hoge oren in het bos

Hazenoren
Een grote vogel, de hornbill,  van rvs in een boom

Hornbill
een grote kameleon van rvs in een boom

Kameleon
de contouren van een meer dan levensgroot ei

Ei
een 40 meter lange slang van rvs in het bezielde bos van het Afrika Museum

Slang
een grote spin in het bos

Spin
Technische informatie
kameleon, hazenoren,
hornbill, ei, slang, spin


Ontworpen door
Wout Zweers en
André Boone

Anansi, een schepper of een slimme schurk.


De spin Anansi neemt monumentale vormen aan in het Afrika Museum in Berg en DalAnansi is een mythische spin uit volksverhalen uit West-Afrika en de CaraÏben.

Kenmerkend voor de Anansiverhalen is dat Anansi zijn tegenstanders steeds te slim af is. in zijn karakter heeft hij zowel elementen van de schurk als de egoÏst: hij ziet er geen been in zijn vrouw Akuba of een van zijn vele kinderen te bedonderen, wanneer hij daar zelf voordeel van heeft (en in de regel is dat voordeel: meer eten).

In Suriname worden de verhalen over Anansi Anansitori genoemd. Op de Nederlandse Antillen heet de spin Nanzi, of ook wel: Kompa Nanzi (kameraad Nanzi) en spreekt men van de vertellingen als kuentanan di Nanzi. Bij de Ashanti heten ze Anansasem.

De verhalen over de spin Anansi zijn in 2016 op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland opgenomen.

Meer over de oorsprong en verspreiding van Anansi wikipedia/anansi.