info - cv - atelier
de voeten van de waterdrager
andré boone  


De voeten van de waterdrager

 

grote bronzen voeten

  


De voeten van de waterdrager

Het beeld getiteld “De voeten van de waterdrager” is 1,36 meter hoog bij 1,24 meter lang en 1,52 meter breed. Het wordt in zijn geheel in brons gegoten en heeft een blauwe patina kleur. Het beeld bestaat uit twee grote voeten die iets onder de kuiten worden afgesneden door een ronde waterrimpeling. “De voeten van de waterdrager” wordt geplaatst op een aan te leggen kunstmatige heuvel van 60 centimeter hoog op de kleine rotonde van het kantorenpark de Aa.

Verkenning

Onze eerste wankele pasjes als klein kind werden door de ouders toegejuicht. Het maakt niet uit waar men woont of hoe welvarend men is; op het moment van de eerste schreden kijkt de mens rechtopstaand de wereld in. Met dit in gedachten vroeg ik mij af hoe een beeld te bedenken dat in een harmonieuze verhouding staat tot de omgeving, Een verticaal gericht beeld was gezien de hoeveelheid bomen en de tussenruimtes geen optie. In mijn visie vraagt het beeld om een horizontale uitstraling.

Geschiedenis

De omgeving waarin het beeld geplaatst gaat worden bestond vroeger uit water. De bronzen voeten van het beeld staan ‘in het water’ en verwijzen naar de tijd waarin de omgeving van Wierden voor het grootste gedeelte uit water, drassige weiden en woeste gronden bestond. Eeuwenlang heeft men moeizaam zijn weg weten te vinden door dit gebied. In de geschiedenis over Twente zijn verschillende verhalen over het wegzakken in de modder. Als men al schoenen had, bleven deze vaak steken in de modder en was men genoodzaakt blootvoets zijn weg te vervolgen. Het drassige land was alleen op de hoger gelegen plaatsen te bewonen. De voeten die ik heb gemaakt zijn buitenproportioneel en staan voor de strijd die de mens moest leveren om in dit gebied te kunnen bestaan. Een bestaan onder barre omstandigheden als kou en vochtigheid. Van wie zijn de voeten? Misschien behoren ze toe aan een landbouwer of schipper. Of zijn het de voeten van een vrijgekomen lijfeigene die liever bij zijn heer bleef in plaats van gebruik te maken van zijn nieuw verworven vrijheid? Of zijn het misschien de afgehakte voeten van een ter dood veroordeelde moordenaar? Onderging die hetzelfde als de moordenaars ten tijde van koning David alvorens zij werden opgehangen? Een praktijk die in Oost Nederland bekend was. “De voeten van de waterdrager” staan nu geduldig te wachten. In een ontspannen houding met de handen op de rug gaat de tijd aan hen voorbij…

Wateroppervlakte en Ruimtebeleving

De voeten staan in het water en hebben zich kort daarvoor bewogen. Hierdoor ontstaan rimpelingen in het water. Cirkelvormig golft het deze beweging van bovenaf het beeld naar de randen van de rotonde. Door het beeld op een kunstmatige heuvel te plaatsen wordt dit versterkt. Mede hierdoor heeft het een horizontale werking op het landschap. Het is alsof de omgeving weer onder water staat en wij onder het water kunnen lopen of / in onze gemotoriseerde auto (onderzeëer?) – rijden. Vanuit deze positie is er een zichtbare onderwereld, de voeten van het beeld. Alles wat er boven het beeld uitsteekt behoort tot de fantasie van de kijker. In die bovenwereld groeit het beeld.

Boeddha, Christoffel en de Waterdrager

Voeten in het water is een veel gebruikt thema in de schilderkunst en verwijst vaak naar de doop van Christus door Johannes de Doper. In oude verhalen als sagen en sprookjes bestaan reuzen met voeten zo groot als een mens. De vergulde heilige Christoffel bovenop de kerktoren in Roermond heeft enorme voeten. In de beeldhouwkunst die mij recentelijke imponeerde (en inspireerde). In de grotten van Dun Huang, in China zag ik door de kleine ingang een vorm die na de ruimte te zijn binnengetreden een klein detail bleek te zijn van een 42 meter hoog Boeddhabeeld.
Voor grote voeten hoeft men gelukkig niet meer helemaal naar China of naar de kerktoren in Roermond. In het park De Aa komt u ze tegen “De voeten van de waterdrager”. AB

 

Voordat de veroordeelde wordt gehangen, hakt de beul zijn handen en voeten af. Miniatuur in de Historiebijbel van Evert Zoudenbalch, Utrecht, ca. 1460.

Voordat de veroordeelde wordt gehangen, hakt de beul zijn handen
en voeten af. Miniatuur in de Historiebijbel van Evert Zoudenbalch,
Utrecht, ca. 1460.

 

Buddha's voeten in grot 158 in Dunhuang

Dunhuang Cave 158 Recumbent Buddha

de doop van Christus door Johannes de Doper

Domenico Ghirlandaio, De doop van Jezus in Santa Maria Novella, Florence


top