info - cv - atelier vernieuwing andré boone

Vernieuwing

binnen/buiten

beeldententoonstelling op het Philips DAP Drachten terrein

click on the picture for more

Ingang van het fabrieksterrein. Rechtvooruit op het dak staat de Zalm van Lugh, links de beelden het is neit zo, de Giraf en de gevrfde vogel, ©andré boone


De wijze waarop ik naar de wereld kijk is mede beïnvloed door en ontwikkeld dankzij de media. Daar zonder zal veel van mijn werk niet gemaakt kunnen zijn. De beelden laten het publiek zien hoe invloeden van buitenaf mede de vorm bepalen. Met een open houding ten opzichte van het vreemde, het andere, creëer ik een synthese van mijn gevoelswereld en vormentaal.

up