info - cv - atelier provinciehuis andré booneDe afbeeldingen zijn zes beelden gemaakt voor het provinciehuis in Zwolle. De beelden zijn mede geïnspireerd op grottekeningen. Er zijn een aantal interpretaties over de grottekeningen van bijvoorbeeld Lascaux en de grot Les Trois Frères in de Ariège. Er is lang vanuit gegaan dat de afbeeldingen van de dieren en tekens als vanzelfsprekend in verband stonden met de jacht. In de algemene kunstgeschiedenis en de 'kunst' van de primitieve samenlevingen is de iconografie niet altijd en noodzakelijk een weerspiegeling van de alledaagse bezigheden van de gehele groep. Diervoorstellingen en voorstellingen van 'tekens' kunnen ook opgevat worden als symbolen. In de grot Les Trois Frères is een afbeelding te zien van de mens die zich verkleedt als stier. George Bataille, (voor de oorlog verkeerde hij in de kringen van de surrealisten) ziet in deze vroegste afbeeldingen getuigenissen van de mensen die uit hun natuurlijke orde zijn getreden en zich daarmee hopeloos trachten te verzoenen. Bataille gaat uit van een natuurlijke vervreemding van de mens, daar zonder is kunst niet mogelijk. Hij noemt dit de geboorte van de kunst. ('Lascaux ou la naissance de l'art') De beelden zijn gemaakt van hout polyester en verf. (uitvoering van de beelden met medewerking van André Hertgers)

linoafdruk, © André Boone

linoafdruk formaat 90 x 90 cm.
blauwkleurig reliëf hout, polyster en verf hoog 220 cm, lang 1000 cm, dikte 6 cm vermiljoenkleurig reliëf materiaal, hout, polyester en verf hoog 220 cm, lang 1200 cm, dikte 6 cm geelkleurig reliëf materiaal hout, polyester en verf hoog 220 cm, lang 900 cm, dikte 6 cm roodkleurig reliëf materiaal hout, polyester en verf hoog 220 cm, lang 160 cm, dikte 6 cm rozekleurig reliëf materiaal hout, polyster en verf hoog 220 cm, lang 700 cm, dikte 6 cm zalmkleurigreliëf materiaal hout, polyester en verf hoog 220 cm, lang 1000, cm dikte 6 cm

click on the pictures renovatie provinciehuis architect Duintjer architectuur en stadsontwerp Kraaijvanger Urbis

up