info - cv - atelier nieuwe situatie provinciehuis andré boone
nieuwe situatie op de
1 de

verdieping

het roze reliëf tussen de mensen, © André Boone

detail, een collage op antraciet kleurig papier

ontstaansproces

provinciehuis dakterras van ongeveer 60 meter lang betegeld met zwarte, grijze en witte tegels

overzichtpagina/achtergrond informatie

het roze reliëf in de oude omgeving

in het oude interieur

up