info - cv - atelier nieuwe situatie provinciehuis andré boone
nieuwe situatie op de
4 de

verdieping

blauw reliëf, calligrafisch teken van een a, © André Boone

een collage op antraciet kleurig papier

ontstaansproces

provinciehuis dakterras van ongeveer 60 meter lang betegeld met zwarte, grijze en witte tegels

overzichtpagina/achtergrond informatie

het blauwe reliëf in de oude omgeving

in het oude interieur

up