info - cv - atelier andré boone


"Het Pooltje heeft een schaar om mee te denken"

de snoeischaarHet Pooltje heeft een schaar on mee te denken. Een groot groen konijn, het Pooltje, zit bovenop de schaar.

Het ontwerp schaal 1 op 6, gemaakt van hout, karton, lood en verf.


De snoeischaar

Ik herinner mij de enorme “vuilnisbelt” in de nabijheid van Vlaardingen. Honderden, misschien wel duizenden meeuwen hadden hier hun nieuwe biotoop gevonden. Jarenlang is alles wat wij als afval beschouwden bijna achteloos weggegooid. Tegenwoordig wordt het in samenwerking met de bewoners verzameld, verwerkt en wordt het grondstof voor nieuwe producten.
In het ontwerp krijgt de snoeischaar een nieuwe bestemming. Dit gereedschap levert (snoei) afval. Het wordt afval, ik heb de veer van de snoeischaar weggelaten hierdoor is ze niet goed bruikbaar. Het materiaal waarvan het is gemaakt, cortenstaal, kan worden hergebruikt.

De snoeischaar is ook een verlengstuk van ons lichaam. Het maakt het mogelijk om met het gereedschap in de handen werkzaamheden te verrichten die met de blote handen niet zijn te verwezenlijken, het snoeien van de rozenstruiken. Wat overblijft, is het snoeiafval. Het transport zorgt ervoor dat het

op de plek van verwerking komt. Hier wordt het gecomposteerd of Circulus-Berkel laat GFT vergisten zodat het nieuwe energie oplevert.

Met de technologische ontwikkelingen/kennis is het streven naar een circulaire economie, waarin afval geschiedenis wordt en grondstoffen de toekomst, geen utopisch verlangen. Dit wil ik benadrukken door een stuk gereedschap uit te vergroten en terug te laten brengen door het Pooltje.

een blindenstok

ondergrondse container

blindenstok, de link gaat naar een artikel over Merleau Ponty


Een Ondergrondse container van Circulus-berkelde cijfer een

het vierkant en de cirkel

de cijfer twee

de snoeischaar

de cijfer drie

het Pooltje

letter vier

uitvoering in Cortenstaal


up