info - cv - atelier The painted bird andré boone


The painted bird

De geverfde vogel,© André Boone

In dit beeld is zowel het Keltische beeld de Zonnewagen als een speelgoedwagentje voor kinderen te herkennen. Toen ik dit beeld maakte was ik tegelijk onder de indruk van de vroege kunstuiting van Trundholm en het boek 'The painted bird' van Jerzy Kosinski. Kosinski beschrijft in dit boek de belevenissen van een kind in Polen tijdens de tweede wereldoorlog. Het kind maakt kennis met een smid die op een zeer wrede manier kraaien doodt. Hij verft kraaien in bonte kleuren en laat ze daarna vrij. De gekleurde kraaien worden door hun soortgenoten doodgepikt. Bij dit beeld zit de gekleurde vogel ineens op de zonnewagen. Op deze wijze druk ik de gedachte(associatie) uit dat wreedheid onder mensen van alle tijden is. De Zonnewagen is immers een voertuig van meer dan drieduizend jaar oud.

de geverfde vogel

up