info - cv - atelier
de koekoek en het kikkervisje
andré boone  


linoafdruk, is de schets voor de zes beelden in het Provinciehuis in Zwolle, © André Boone

'Lascaux, ou la naissance de l'art'

De koekoek en het
kikkervisje.

een brandende sleutelgatvorm

'Ruimte en Tijd'


Stelt u zich eens voor: u hoort de koekoek en ziet het kikkervisje.... Mijn zintuigen raakten erdoor geprikkeld. Behalve de zintuiglijke prikkeling roept deze ervaring ook betekenissen op. Dit inspireert mij tot het maken van beelden.

Symbolen

Kijk ik naar de wereld rondom dan zie ik een cultuur vol symbolen. De wijze waarop wij communiceren met symbolen is van wezenlijk belang voor zowel de taal als het schrift. Het zijn abstracte uitdrukkingsvormen die zich ook richten op onder andere kleur, afbeelding en ritueel. Het symbool representeert een werkelijkheid waarvan de betekenis willekeurig kan worden gecombineerd. Door het enorme aanbod van beeldmateriaal van de media en de mobiliteit, veranderen betekenissen van symbolen snel.een hand leidt een aap naar een verkeersbord, © André Boone

'Het geweten der dingen'

Ik kan vrijelijk winkelen. In de buurt waarin ik woon kom ik van alles tegen: Boeddha's, christelijke beelden waaronder Maria met als onderschrift de naam van de dochter van Mohammed, Fatima, Afrikaanse beelden, dieren als paarden, hazen, vogels. De iconografie van deze beelden vormt een taal op zich die niet wordt uitgedrukt in schrift, en alleen te begrijpen valt door de moeite te nemen het beeld te ontcijferen. Deze uitstalling laat zien dat het beeld wordt gewaardeerd zoals het eruit ziet ontdaan van zijn betekenis. Het symbool wordt niet afgedaan als bv heidens, duivels zoals de hoofdmeester op de dorpsschool het ooit uitlegde. Het onbekende wordt voor het raam tentoongesteld. Ik verwonder mij over het aanbod aan beelden en 'bricoleer' een haas met de schutkleuren van een giraffe.


het beeld Giraf tijdens de tentoonstelling in Beerse in Belgie, © André Boone


Techniek

Met behulp van de techniek geeft het landschap zijn geheimen prijs. Er wordt nogal eens geschreven dat techniek ons vervreemdt van onze natuurlijk omgeving. Ik zie dat anders. Als er sprake is van vervreemding van onze natuurlijke omgeving dan zijn wij dat al vanaf het begin van de mensheid. De grottekeningen van Lascaux laten zien hoe de prehistorische bewoner zichzelf afbeeldde als een hybride, een mens in de gedaante van een stier. Hij was zich bewust dat hij anders was en probeerde op manieren als het maken van grottekeningen, met zijn omgeving in het reine te komen.

Dus leve de vervreemding? Ja, wat mij betreft wel! Vervreemding schept een nieuwe ruimte. Een plek tussen de gebruiker en de techniek.

 

Historie

Om de zintuiglijke waarneming uit te breiden ga ik ook op reis, met auto, trein, vliegtuig, bus, fiets, te paard en......te voet. Ik handel in de zin van onze voorouders, de homo erectus. Ik ontdek de wereld. Ik onderneem dit vrijwillig zonder een directe noodzakelijkheid als het verzamelen van voedsel. Reizen plaats ik in de context van de ruimte en tijd.

Wil ik iets van deze tijd begrijpen dan kan ik mij naar de historie wenden. Het leert mij dat culturen elkaar beïnvloeden. Het is een acculturatieproces dat laat zien dat het eclecticisme geen hedendaags verschijnsel is. Ontwikkelingen vinden constant plaats en de mens is voor mij een inventief wezen in veel van wat hij doet. Creativiteit vind ik een lovenswaardige eigenschap, het stimuleert de nieuwsgierigheid. Het zorgt ervoor dat het mechanisme van ontwikkeling (en verandering) niet vastroest.

Media

tekening van een radio met twee stierenkoppen, © André Boone
'Ich liebe frau radio'

De hedendaagse consument kan na een bezoekje aan het reisbureau op avontuur. Brengt dat te veel ongenoegen met zich mee dan kan de consument hetzelfde op een virtuele wijze beleven. De verhalen over het klimaat, de beelden van het landschap zijn er niet minder om, ze zijn overtuigend en het was prachtig om te zien... thuis, in kleur op het beeldscherm met geluid.

Ook ik laat mij op deze wijze informeren. Ik ben niet in de Amazone geweest en toch weet ik dankzij de media dat de Amazone er prachtig uitziet. Ik ruik bijna de geuren van het woud, zie de kleuren van de bloemen, hoor geluiden van de dieren. Ik maak me een voorstelling van de immense grootte van de bomen. Het moet haast een teleurstelling zijn als ik er naartoe zou gaan. Insecten kunnen me er lastig vallen. Ik kan de vreselijkste ziektes oplopen. Zonder het in de gaten te hebben kunnen parasieten onder mijn huid kruipen op zoek naar mijn lever. In het bovenstaande worden twee werelden beschreven waarvan de één comfortabel is en de ander een strijd om het bestaan. Beiden zijn echter gekleurd door de kennis die is opgedaan door de media.


Synthese

 het is niet zo in gekleurde neonletters, collectie tweede kamer, © André Boone

collectie Tweede Kamer


Mijn werk richt zich op de creativiteit in de cultuur en het plezier dat deze houding kan geven. Plezier in zowel de hedonistische betekenis maar ook in de motivatie om dieper tot de dingen door te dringen. De wijze waarop ik naar de wereld kijk is mede beïnvloed door en ontwikkeld dankzij de media. Daar zonder zal veel van mijn werk niet gemaakt kunnen zijn. De beelden laten het publiek zien hoe invloeden van buitenaf mede de vorm bepalen. Met een open houding t.o.v. het vreemde, het andere, creëer ik een synthese van mijn gevoelswereld en vormentaal.

up