info - cv - atelier kers andré booneHet Kersje

 

op een handpalm staat het kersje op het steeltje © André Boone


 

Het ontwerp (jaar 2004) heeft als titel ‘het Kersje’ en wordt 4.60 meter hoog, 1.92 meter breed en 1.92 meter diep. De materialen waaruit het beeld is opgebouwd zijn voor binnen hout, staal en verf. De vorm is geïnspireerd op het gebruik van vruchten in de schilderkunst. In de iconografie van de 16de en 17de eeuwse schilderkunst worden de vruchten herkend als de gecultiveerde natuur dit in tegenstelling tot distels en doornen die staan voor de verwilderde natuur.

In het 'Portret van een zesjarig meisje' van Jan Claesz (1593 – 1616 Rijksmuseum Twenthe) heeft het jonge meisje in haar rechterhand een kers. De kers herkende men als 'de vrucht van het paradijs' een beloning voor een deugdzaam leven. Probeert men het kersje vast te houden zoals het meisje het doet dan komt men tot ontdekking dat het steeltje door het gewicht van de vrucht ombuigt. Wat wij zien is een geschilderde werkelijkheid die niet overeenkomt met de dagelijkse praktijk.

het portret van een zesjarig meisje' is door Jan Claesz, 1593 – 1616 Rijksmuseum Twenthe, geschilderd


 

 

Wat ik zie is wat in ons dagelijks leven onmogelijk is maar in de realiteit van het schilderij blijkt het mogelijk. De vrucht van het paradijs, 'de kers' wordt op zijn kop gezet.

 

Het onmogelijke wordt mogelijk!

 

 

 

In Het Roessingh revalideren ouderen en jongeren onder begeleiding van deskundigen. De medische wetenschap ontwikkelt methodes waarin een patiënt bijvoorbeeld door het gebruik van aangepaste technieken een zekere autonomie herwinnen. Hierbij lijkt het onmogelijke mogelijk. Een uitdrukking van verwondering over dit proces is verbeeld in 'Het Kersje'.

een reuzen kers staat op zijn steel © André Boone
up