INDEX - CV - ATELIER ANDRË BOONE

"Discomfort"

Epositie10 jaar KunstNonStop "Discomfort", Heartgallery in Hengelo


De slijpmachine wordt oneigelijk gebruikt, wat gebeurt er? Heidegger plaatst deze ervaring onder de noemer,voorhandenheid, Vorhandenheit, occurentness
Klicken Sie auf das Bild
up