index - cv - atelier Enschedese Buurt in actie andré booneBUURT IN ACTIE

Een van de kenmerken van buurt in actie is het actief betrekken van de bewoners bij het ontwikkelen van het ontwerp. Het uitgangspunt voor mijn ontwerp was het onderzoeken hoe bewoners hierop zouden reageren. Mijn uitgangspunt is dat ik alles kan ik verwachten.

In het ontwerp werden de bewoners opgeroepen het sms bericht van Roel te beantwoorden. En er is gesmst:"Ha Roel, het is Kunst & liefde dat kind, auto en fiets elkaar ontwijken. Het beste", geemaild: "Vliegen als vogels en rennen als paarden doen wij hier graag! Zorg jij ervoor dat wij in deze straat niet als dolfijnen over de kop duikelen?" en mondeling gereageerd.

Mondeling aan de deur van mijn atelier klonk het ongeveer zo: "U bent Boone?" " Ja, mevrouw en wie bent u?"" Ik woon vlak bij de electriciteitskast en ik wil niet dat erop wordt geschilderd". Op mijn vraag wat mevrouw wilde antwoordde zij:"............... en het moet zo blijven, donkergroen".

Ik heb haar gevraagd om haar reactie schriftelijk te doen zoals ik in mijn brief aan de bewoners heb gevraagd. Helaas heb ik niets ontvangen. Haar standpunt intrigeerde mij want het klonk erg overdreven en de buurt in actie had mij uitgenodigd om de kast te beschilderen.

Hoe kwam het dat zij zo reageerde? Dezelfde dag 's avonds tijdens een vergadering met de organisatie werd het mij duidelijk. Mevrouw heeft na lange tijd de eigenaar van de kast zover gekregen om het 'lelijke' grijs te verwijderen en er een groene kleur op aan tebrengen. Sinds dien 'onderhoud' zij de kast. Buurt in actie................

De autonome positie die ik gebruikelijk in neem speelt in het gepresenteerde werk een betrekkelijke rol. Ik heb nadrukkelijk de bewoners gevraagd op het ontwerp te reageren m.a.w. ik stond open voor suggesties en verbond er zelfs een prijs aan. Het fascinerende van deze positie is dat het gepresenteerde werk niet voldoet aan de 'verwachtingen' en wordt ingeruild voor een andere vorm.

Het ontwerp is door meerdere mensen ontworpen. Als kunstenaar sta ik nu niet geisoleerd op mijn autonome sokkel maar deel ik het auteursschap met de bewoners van de straat en schilder ik de electriciteiskast donkergroen.ontwerp een groen gekleurde electriciteitskast

email


Uit de brief naar de bewoners:

Goedendag buurtbewoners, jong en oud,

Ik ben André Boone. Ik ben beeldhouwer en woon in Enschede. Mijn atelier is in het voormalige trafogebouw aan de G.J. van Heekstraat 79.

Namens “Buurt in actie Twekkelerveld” ben ik door Jettie Joosten benaderd om de electriciteitskast op de hoek Golkaatenweg/ Loudonlaan te beschilderen. De zwart/wit (nu gekleurd) tekening hieronder is het ontwerp voor deze beschildering. Het ontwerp is nog niet af. Daarvoor heb ik jullie hulp nodig.


Op het ontwerp staat onder andere het sms-bericht: ".it.hoi.ving.mt.hoi. vindhh.zl'N.G G.NG UI.NG.G.MEI.TENI.TH.REG.TH.FI.UI.NG'T". Dit sms bericht ontving ik op een dag van Roel. Roel heeft het syndroom van Down. Hoewel ik de tekst niet begrijp, ben ik ervan overtuigd dat het goedbedoeld en vriendelijk van toon is. Niet alleen voor mij maar ook voor jullie.

Mijn ontwerp is af als ik een sms bericht ontvang als antwoord op het sms bericht van Roel; dat gaat over de straat waarin je woont. Dit sms bericht wil ik van de bewoners ontvangen. Bijvoorbeeld:'De kinderen kunnen hier op straat rustig spelen' of 'Het lijkt hier wel een snelweg de auto's rijden hier veel te hard'. Het sms bericht kan uit maximaal 72 tekens bestaan. Dit is inclusief spaties.

Een jury kiest welk bericht in het ontwerp wordt opgenomen. De prijs voor de winnaar is een beeldje waarin 'het onmogelijke mogelijk is' en het bericht komt op de plaats waar nu het sms-bericht van Roel staat.
Ik nodig jullie, buurtbewoners jong en oud, van harte uit voor 20 mei te reageren met een sms naar nummer 06 - 30072784het gekleurde ontwerp


ontwerp in  kleur