info - cv - atelier kers andré booneHet Kersje

als buren-awareness product

 

Het Kersje is hoog 77 mm, breed 35 mm en 35 mm diep. De materialen waaruit Het Kersje is opgebouwd zijn keramiek, rvs, lood en verf. De vorm is geïnspireerd door het gebruik van vruchten in de schilderkunst uit de 16de en 17de eeuw. In die tijd waren vruchten symbool voor de gecultiveerde natuur. Dit in tegenstelling tot distels en doornen. Die stonden symbool voor de verwilderde natuur.

 
 

het kersje verpakt in een transparant doosje, © André Boone

De Burenwinkel is een initiatief van 17 buren die zich verenigd hebben in gezamelijkheid met als doel het vergroten van buren-awareness, ondersteund door EGBG, Sandberg Institute, Instituut Liefde in de Stad en Paradiso.

"In een tijd dat normen en waarden het exclusieve domein lijken van beleidsmakers geeft Burenwinkel de verantwoordelijkheid terug aan de buren. Het hebben van buren is immers de eerste stap in het vormen van een maatschappij".

Elkaar zien
Wat ons onderscheidt van de dieren, is onder andere ons vermogen om ons uit te drukken in woord en beeld. Het lijkt echter dat door verschillen in taal en cultuur, door verschillen in gewoonten en normen een barrière is ontstaan waardoor we de ander niet zien. Zelfs als we dezelfde taal spreken, lijken we elkaar niet te 'verstaan'. In plaats van elkaar te zien en te bevragen verstarren we.

Buren
In kleinere gemeenschappen in Overijssel bestaat het 'noaberschap'. Dit is een burenplicht die bijvoorbeeld nieuwkomers in de buurt ontvangt, hulp biedt bij geboorte of ziekte en bij overlijden de kist van de overledene draagt. In hoeverre is 'noaberschap' mogelijk als we elkaars taal niet (willen) verstaan?

de burenwinkel is een initiatief van 17 buren, EGBG, Sandberg Institute, Instituut Liefde in de Stad, Paradiso, SKOR
Portret van een zesjarig meisje’, dat geschilderd is door Jan Claesz 1593 – 1616, Rijksmuseum Twenthe

Paradijs
Op het 'Portret van een zesjarig meisje', dat geschilderd is door Jan Claesz (1593 - 1616, Rijksmuseum Twenthe) zien we een meisje met in haar rechterhand een kers. In die tijd was een kers het symbool voor 'de vrucht van het paradijs' en werd gezien als een beloning voor een deugdzaam leven. Er is iets vreemds met dat kersje. Probeer het kersje vast te houden zoals het meisje dat doet en u komt tot de ontdekking dat het niet kan. Het steeltje buigt door het gewicht van de vrucht om. Op het schilderij is de vrucht van het paradijs, het kersje, op zijn kop gezet.

Het kersje is een geschilderde werkelijkheid die niet overeenkomt met de dagelijkse praktijk.

Het Kersje
In het ontwerp van Het Kersje heeft beeldend kunstenaar André Boone het kersje uit het schilderij verder gecultiveerd. Door gebruik van het materiaal rvs werd het mogelijk het kersje letterlijk op zijn kop te zetten. Dat wat in de dagelijkse praktijk niet mogelijk blijkt, is op deze wijze wél mogelijk.

Het Kersje laat zien dat een onmogelijkheid mogelijk is geworden. Het is een oproep om in de massaliteit van de grote stad de ander te zien. Een oproep om dat wat onmogelijk lijkt, mogelijk te maken: in contact te komen met je naaste buur.

  het kersje gemaakt van keramiek, rvs, lood en verf, © André Boone  
up